top of page
Heart
Heart

תהליכי ריפוי

את ההבנה שתת המודע שלי יוצר את מציאות חיי חוויתי

בצורה מאוד חזקה ועוצמתית

בראשית המסע ההתפתחותי שעברתי בחיי.

זוהי הייתה למעשה אבן הדרך הראשונה שאפשרה לי לשנות

את מציאות חיי בכל המישורים, הן הפנימיים והן החיצוניים.

מדובר בחוויה שלא ניתנת לתיאור במילים. 

אני רואה את תהליכי הריפוי שעברתי במסע האישי שלי

כחובה להעביר אותם הלאה 

לאלה הכמהים לשינוי גדול ומשמעותי בחייהם.

תהליך הריפוי כשמו כן הוא,

הוא תהליך שבמסגרתו אנו מרפאים את הפצעים הקיימים

בעולמינו הפנימי ברובד הפיזי, הרגשי, המנטאלי והנפשי.

טיהור עולמינו הפנימי, משנה בהכרח את עולמינו החיצוני. 

כך שאם קיים פער בחיינו שאותו אנו רוצים לפתור,

הפוקוס שלנו הוא פנימה ולא החוצה.

רגע הריפוי הוא רגע של חסד מופלא

המביא אתו תנועה חדשה, רעננה וקסומה לחיינו.

נתראה בקליניקה:)

bottom of page